06 ก.ย. 2556
7,601 ครั้ง

ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง วอนผู้เกี่ยวข้องแก้ไข

คุณประชา อัครวัชรกุล แฟนข่าวจากจังหวัดยโสธร ส่งภาพร้องเรียน เรื่อง"ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง วอนผู้เกี่ยวข้องแก้ไข"

โดยคุณประชาร้องเรียนมาว่าที่หมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่1 ตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งถนนทางเข้าหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงหน้าฝนถนนจะเป็นหลุม-บ่อ และมีดินโคลนส่งผลให้ถนนลื่น
โดยส่วนใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านจะมีรถรับส่งนักเรียนอนุบาลวิ่งเข้าหมู่บ้านเป็นประจำ จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียนหรือผู้สัญจรผ่านไปมา จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข โดยอยากให้ปรับเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ