06 ก.ย. 2556
3,515 ครั้ง

ม.หอการค้าไทยเผยปชช.มองคอร์รัปชั่นไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ74

ผลสำรวจม.หอการค้าไทย ชี้ประชาชนมองปัญหาคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 มูลค่า วงเงินทุจริตสูงถึงร้อยละ 35 ของงบประมาณ เร่งรัฐดันเป็นวาระแห่งชาติ

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจปัญหาการคอร์รัปชั่นจาก 2,400 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาการทุจริตในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 74  คิดว่าเท่าเดิมร้อยละ 20 และคิดว่าลดลงร้อยละ 6

 

สำหรับความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผลการสำรวจเดือนมิถุนายน 2556 พบว่าประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในเรื่องนี้ที่ 4.40 คะแนน จาก 10 คะแนน มากกว่าเดือนธันวาคม 2555 ที่ได้เพียง 4.20 คะแนน

 

ส่วนประสิทธิภาพการทำงานในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลปัจจุบันผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 39 คิดว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 35 คิดว่าไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 22 คิดว่ามีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ผลการสำรวจยังระบุด้วยว่ามูลค่าวงเงินการทุจริตสูงถึง 25-35% ของงบประมาณ โดยประชาชนร้อยละ 52.7 เห็นว่ารัฐบาลควรทำให้ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ

 

ทั้งนี้สาเหตุหลักของการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ได้แก่ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต  การเมืองขาดความโปร่งใสตรวจสอบยาก การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด วัฒนธรรมเงินใต้โต๊ะ ฯลฯ

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ