16 พ.ค. 2560
13,795 ครั้ง

หน้าฝนมาแล้ว! อุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว

วันนี้ (16 พฤษภาคม) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560 มีใจความระบุว่า

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
 
 
ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เนื่องจากลมที่ พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุม ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุม ประกอบกับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้
 
 
อย่างไรก็ตาม ในบางช่วง ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยและไม่สม่่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ มีน้่าไม่เพียงพอส่าหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้่าเพื่อ ประโยชน์สูงสุด สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้ทราบทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

ภาพและข้อมูลจาก www.tmd.go.th

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ