22 พ.ค. 2560
1,663 ครั้ง

HITAP ร่วมกับ สกว มอบทุน ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานสร้างนโยบายสาธารณะ

 

          เพื่อขยายเนื้อหาข้อมูลเชิงวิจัยอันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของสุขภาพประชาชนไทย HITAP และ สกว จึงริเริ่มโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพสำหรับประเทศไทย เพื่อค้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนำเสนอโครงร่างการวิจัย โดยหัวข้อวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย) เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนานโยบายของประเทศอันวางอยู่บนรากฐานวิชาการ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและลงมือทำงานวิจัยที่สามารถพัฒนานโยบายระดับองค์กรหรือระดับชาติ และยังมีโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชากรระดับชาติ โครงการทิ้งหิ้งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hitap.net/resources/tinghing

หรือสมัครได้ที่ ดร. จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ดร.รุ่งนภา คำผาง อีเมล : academic@hitap.net

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ