25 พ.ค. 2560
5,596 ครั้ง

ปภ. แจ้งปชช.ริมเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนัก

     กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปภ.) รายงานข้อมูลจากการติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม ทำให้มีน้ำหลากจากตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคาดการณ์จะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกณฑ์ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 
     จากสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณ ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล และตำบลบางกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ,เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำ เช่น แพร้านอาหาร ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และติดตามข่าวสารข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
 
     ทั้งนี้ได้กำชับ ปภ.ในพื้นที่เสี่ยง ประสานหน่วยงานทหาร และเครือข่ายอาสาสมัคร จัดชุดร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ