02 มิ.ย. 2560
12,763 ครั้ง

โครงการจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชา

โครงการสร้างรูปหล่อและเหรียญจำลองพระพุทธอโรคยาเทวราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาเพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโครงการ “ร้อยดวงใจ เสียสละเพื่อผู้เสียสละ” ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมทั้งนำรายได้อีกส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ราม วัชรประดิษฐ์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

สำหรับการจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชา ได้ทำพิธีเททองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ มณฑลพิธีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปหล่อและเหรียญที่จัดสร้างขึ้น ประกอบด้วย

 

  ๑. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ ราคาจององค์ละ ๙,๐๐๐.- บาท

  ๒. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ ราคาจององค์ละ ๑๘,๐๐๐.- บาท

  ๓. เหรียญเนื้อทองแดง จำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ ราคาจองเหรียญละ ๓๕๐.- บาท

  ๔. เหรียญเนื้อเงิน จัดสร้างตามจำนวนที่มีผู้สั่งจอง ราคาจองเหรียญละ ๒,๕๐๐.- บาท

  ๕. เหรียญเนื้อทองคำ น้ำหนัก ๒๒.๒๔ กรัม (ประมาณ ๖ สลึง) จัดสร้างตามจำนวนที่มีผู้สั่งจอง ราคาจองเหรียญละ ๔๙,๙๙๙.- บาท

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งจองทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยหรือทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย http://bit.ly/2rif3Kg ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๔๐๐

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Jh27_sIlnow

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ