07 มิ.ย. 2560
4,200 ครั้ง

ยังไม่ได้ข้อสรุป อัตราการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังมีเสียงค้าน 50 ล้านสูงไป

รมช.คลัง ยังไม่สรุปอัตราการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังมีคนคัดค้าน 50 ล้านบาทสูงไป ระบุ ต้องดูในภาพรวมภาษีทั้งหมด ยันเอกชนตั้งบริษัทโอนที่ดินเข้านิติบุคคลเพื่อเลี่ยงภาษี ทำไม่ได้ 
 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากรรมาธิการสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. อยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวาระ 2 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สรุปการยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัยว่ามูลค่าไม่ควรเกินเท่าไร จากร่างกฎหมายที่เสนอให้ยกเว้นที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท เนื่องจากมีบางคนไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการยกเว้นที่มีมูลค่าสูงมากเกินไป
 
ทั้งนี้การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย ต้องดูภาพรวมภาษีทั้งหมด ซึ่งมีการกำหนดการจัดเก็บเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อการเกษตร , ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย , ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งหากจะลดมูลค่าการยกเว้นภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ก็จะต้องไปพิจารณาลดที่ดินเกษตรกรรม และภาษีที่ดินประเภทอื่นๆให้สอดล้องกันด้วย ไม่ควรลดตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว
 
สำหรับอัตราเพดานภาษีที่ดินฯทั้ง 4 ประเภท ถือว่ามีความเหมาะสม มีการศึกษาอัตราจากหลายประเทศที่มีการจัดเก็บ ส่วนอัตราที่จัดเก็บจริงนั้นต้องพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสม และทำให้การเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
นายวิสุทธิ์ ยังระบุถึงกรณีที่เอกชนตั้งบริษัทมาเพื่อโอนที่ดินจากบุคคลธรรมดาเข้ามานิติบุคคล เพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินฯ ว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดไว้ชัดเจนว่า การตั้งบริษัทต้องมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว และที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่โอนเข้ามาต้องมีความเกี่ยวโยงกับการทำธุรกิจดังกล่าว หากโอนที่ดินเข้ามานิติบุคคลโดยไม่มีอะไรรองรับ ในอนาคตอาจจะโดนกรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังได้
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ