22 ม.ค. 2557
3,635 ครั้ง

กต.นัดทูตชี้แจงเหตุผลการออกพรก.ฉุกเฉิน

กระทรวงการต่างประเทศ นัดประชุมคณะทูตนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อชี้แจงถึง การประกาศ พรก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ซึ่งมี เอกอัครราชทูต 33 ท่านเข้าร่วม และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศรวม 73 แห่ง

 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้บรรยายสรุปวันนี้ เนื่องจากสถานทูตต่างๆมีความสนใจ และเพื่อนำสารไปชี้แจงให้กับคนในประเทศของตนและคนที่พักอาศัยอยู่ที่ไทย ให้ทราบถึงความคืบหน้า และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงต่างประเทศยังกล่าวต่อว่าความจำเป็นในการ ประกาศ พรก. เนื่องจาก สรศ. ได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้น และรัฐบาลได้มอบหน้าที่ ตร. ที่ต้องเข้าดูแล ทั้งยังกล่าวว่า พรก. ฉุกเฉิน ไม่ได้เป็นการ ห้ามประท้วงหรือจำกัดสิทธิใดๆในการแสดงออกทางการเมือง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ