24 ม.ค. 2557
2,557 ครั้ง

ธ.ก.ส.จ่อยืดหนี้ช่วยชาวนา 1 ปี

นายสมศักดิ์  กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลว่า มีมาตรการ 2 ส่วน โดยส่วนแรก จะประกาศได้เร็วๆนี้ คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นดอกเบี้ยในอัตรา 3% ส่วนที่สอง คือ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้มากกว่า 20% ของผลผลิตที่รอการขาย โดยมาตรการแรก จะประกาศใช้ไปพร้อมกับเกษตรกรรายอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนมาตรการที่สอง ธ.ก.ส.จะประกาศใช้เมื่อรัฐบาลประกาศว่าไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนมาจ่ายในโครงการดังกล่าวได้
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ