24 ม.ค. 2557
3,410 ครั้ง

กกต.เตรียมคุยนายกฯหลังศาลรธน.วินิจฉัยเลื่อนลต.ได้

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. ระบุว่าหลัง กกต. ทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุให้นายกฯและ กกต. มีอำนาจร่วมกันในการเลื่อนเลือกตั้ง ที่ประชุม กกต. มีมติจะปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายเป็นการด่วนในวันพรุ่งนี้ และจะติดต่อพูดคุยกับนายกฯ โดยเร็ว แต่ขณะนี้การเตรียมเลือกตั้ง 2 ก.พ. ยังเดินหน้าต่อ เพราะยังไม่มีการกำหนดพระราชกฤษฎีกาใหม่

 

สำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า 26 ม.ค. และวันเลือกตั้งจริง 2 ก.พ. หากผู้ใช้สิทธิไม่สามารถไปใช้สิทธิได้เพราะการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้ง ต้องแจ้งนายทะเบียนอำเภอภายใน 7 วันหลัง 2 ก.พ. เพื่อให้ถูกบันทึกว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และจะไม่เสียสิทธิทางการเมือง

 

กกต.ยังมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งจนไม่สามารถดำเนินการเลือกต้ังต่อได้ ขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้ดุลยพินิจสั่งงดและเลื่อนการลงคะแนนได้ทันที และรายงานต่อ กกต. โดยด่วน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ