28 ม.ค. 2557
10,463 ครั้ง

การเมืองหลังเลือกตั้งล่วงหน้า ตอน2

รศ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำ ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เชื่อมั่นในหลัก 1 สิทธิ 1 เสียง ที่ทุกคนต้องเคารพ และการเลือกตั้งก็เป็นทางออกของประเทศ กล่าวว่า ควรมีการเลือกตั้งตามครรลองตามประชาธิปไตยแล้วจึงควรแก้ไขปฏิรูปกันต่อไป การคืนอำนาจเลือกตั้งสู่ประชาชน แล้วการปฏิรูปจึงจะเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งการชุมนุมทางประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่การปิดถนน ปิดล้อมสถานที่ราชการมันเป็นการกระทำเลยเถิดและความรุนแรงเกิดจาก กปปส. มีการคุกคามและยั่วยุผู้ที่จะไปเลือกตั้ง หากเราไม่ยึดกติกา เราจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้อย่างไร

ด้าน รศ.พรชัย เทพปัญญา อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระปกเกล้า ที่มีแนวคิดว่าควรมีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง กล่าวว่า สภาพประเทศไทยในปัจจุบันที่สั่งการโดยคนๆเดียว ส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอย่างมาก การปฏิรูปจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีกว่า ซึ่งตามสถิติคนต่างจังหวัดไปใช้สิทธิ์มากกว่าคนกรุงเทพ ซึ่งระบบและอิทธิพลท้องถิ่นมีส่วนชี้นำ การซื้อเสียงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยไปแล้ว หากยังมีบริบทแบบเดิม ไม่มีการปฏิรูป การเมืองจะไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำ ใช้การเลือกตั้งเป็นแค่สัญลักษณ์ เปรียบเทียบการเลือกตั้งก็จะเหมือนเครื่องกรองน้ำที่สกปรก ไม่สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ