03 ก.พ. 2557
2,034 ครั้ง

พงศ์เทพแถลงสรุปภาพรวมเลือกตั้ง

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รักษาการรองนายกรัฐมนตรี แถลงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในนามรักษาการรัฐบาลตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุว่า ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกือบครบทุกหน่วยเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 89.28

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ