04 ก.พ. 2557
4,127 ครั้ง

ฟ้าหญิงฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.สว. จังหวัดพะเยา ทรงมีพระราชดำรัสว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและเสียสละเพื่อราษฎร และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ