05 ก.พ. 2557
8,133 ครั้ง

มุมมองการเมืองผ่านนักวิทย์ฯ

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เปรียบเทียบการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนการทำเค้ก ที่ส่วนผสมไม่พร้อม ถึงเวลาผลออกมาก็ไม่เป็นเค้ก  การทุจริตจำนำข้าวเปรียบเสมือนโรคมะเร็ง ส่วนสุเทพและอภิสิทธิ์ เป็นดังโรคเก๊า เราจึงต้องมองประเทศชาติให้เป็นเหมือนชีวิตที่ต้องรักษาไว้ก่อน เราหลอกตัวเองว่าการเลือกตั้งเป็นสุดยอดของประชาธิปไตย โดยไม่มองถึงพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบ ที่ผ่านมาตนได้ระดมความคิดเห็นของนักวิชาการเรื่องจำนำข้าว แต่ก็ไร้เสียงตอบรับ จนเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ต้องมองไปที่ผู้ถืออำนาจ

 

หมอพรทิพย์ย้ำว่า ตน "นำธรรมะเหนือกฎหมาย" อยากให้ทุกฝ่ายรับฟัง โดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาไม่ลุกลาม เช่นเดียวกับการเป็นแพทย์ เห็นคนไข้อาการไม่ดีต้องรีบให้ยา ไม่ใช่ปล่อยให้อาการลุกลาม ทั้งนี้มนุษย์ มีอยู่ 3 กรอบคือ 1.กฎหมาย 2.วัฒนธรรม 3.ศีลธรรม ซึ่งสังคมไทยยังมีปัญหาในเรื่องศีลธรรม อยากให้คนมองในเรื่องกรอบศีลธรรมมากกว่าทางกฎหมาย ทำให้การเมืองไทย แตกต่างกว่าทุกประเทศในโลก เพราะเอาตัวอักษรมากำกับวิถีชีวิต ดังนั้นต้องมีการปฏิรูปลดการเหลื่อมล้ำ

 

ทางฝั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่าทั้งรัฐบาล และ กปปส. ต่างก็มีข้อผิดพลาดทั้งคู่ แต่ทั้งสองฝ่ายต้องมองในจุดที่ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งตนเองเห็นด้วยกับการที่ทุกคนมีสิทธิมีเสียง มีการไตร่ตรอง ไม่ใช้อารมณ์ แต่ถ้าสู้กันอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครชนะเพราะอีกฝ่ายออกก็จะออกมา ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ มีคนออกมาใช้สิทธิเยอะ ท่ามกลางวิกฤต และต้องการให้การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของทางออกประเทศ

 

ส่วนประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมและจำนำข้าว ที่ผ่านมามีการวิจารณ์หรือระดมความเห็นออกมาจำนวนมาก ซึ่ง การคอร์รัปชั่นถือเป็นมะเร็ง เกิดอยู่ที่ก้านสมองต้องตัดคอทิ้งหรือไม่ ทำไมไม่ใช้วิธีการรักษาอื่น และมองการชุมนุมทางการเมือง เป็นเหมือนยาแรง ทำให้ทั้งร่างกายอ่อนแอ เป็นการรักษาเกินเหตุ และเป็นการวินิจฉัยโดยคนจำนวนเดียว

 

ต่อประเด็นการจำนำข้าว ตนมองว่าเป็นจุดที่ทั้ง 2 ฝ่ายที่เห็นต่างเผชิญหน้ากัน โดยมีชาวนาเป็นตัวประกันทางการเมือง ถ้าทุกฝ่ายมองชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ใช่นำมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และถ้าทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ถ้าทุกฝ่ายยอมถอย แต่ความเป็นจริงไม่มีใครยอม การเลือกตั้งจัสะท้อนเจตนารมย์ของคน 20 ล้านคน ที่เชื่อในระบอบกติกา เพราะรู้ว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง ที่ผ่านมารัฐเน้นเรื่องกฎหมายมาก ส่วน กปปส. ก็มุ่งจริยธรรม แต่ทำไมทั้งสองฝ่ายไม่หาตรงกลาง ให้มีทั้งจริยธรรม และการยอมรับกฎหมายควบคู่ไปด้วยกัน

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ