06 ก.พ. 2557
3,076 ครั้ง

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเฝ้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ