14 พ.ย. 2560
5,321 ครั้ง

'ดีเอสไอ' เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พบชาวเกษตรกรถูกฟ้อง 1,200 คดี

ดีเอสไอ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พบมีชาวบ้านถูกฟ้องกว่า 1,200 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น /จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือมาตรการและแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ จนถูกกลุ่มนายทุนในพื้นที่ฟ้องร้องขับไล่ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย หากลูกหนี้ไม่ยอมย้ายออกจากที่ดินก็จะมีพฤติการณ์ให้ลูกน้องซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ไปข่มขู่คุกคามลูกหนี้อย่างไม่เกินกว่ากฎหมาย มีลูกหนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกว่า 1,200 คดี ตั้งแต่ปี 2556-2560 ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องคดีกว่า 278 ล้านบาท 
 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า สาเหตุหนึ่งที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและการทำสัญญา ขาดการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดำเนินคดีจึงไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที จนเป็นเหตุให้ถูกบังคับคดีและยึดที่ดินทำกิน สร้างความเสียหายในวงกว้างและต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
 
ซึ่งเบื้องต้นทุกภาคส่วนจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านความยุติธรรมทางแพ่งอันเนื่องมาจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ใช้มาตรการทางอาญาในการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนเจ้าหนี้นอกระบบ และจัดการด้านภาษีอากร สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้านแหล่งทุน การเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ