28 พ.ย. 2560
6,220 ครั้ง

ครม.อนุมัติ อัตรากำลังครู 5 จว.ชายแดนใต้ สร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรในพื้นที่

รัฐบาลอนุมัติกรอบงบประมาณ อัตรากำลังของบุคลากรอาจารย์ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ โดยสร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนใต้ได้คะแนนพิเศษเพิ่มร้อยละ 5 เพื่อ พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
 
พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรอบการอนุมัติกรอบงบประมาน 2561-2564 กว่า อัตรากำลังของบุคลากรอาจารย์ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากมีกำลังคนไม่เพียงพอกับภาระงานที่อยู่ปฎิบัติอยู่จริง และส่วนหนึ่งเกิดจากความเสี่ยงในการทำงานในพื้นที่ สำหรับวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อัตรากำลังพนักงาน ฝ่ายวิชาการทั้งหมด 374 อัตรา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 138.88 ล้านบาท
 
ทั้งนี้เพื่อทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพในระยะยาว สำหรับเงื่อนไขในสายวิชาที่คาดแคลนให้สอดคล้องกับในภาครวมโดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไป และเป็น เป็นแรงจูงใจให้คนในพื้นที่มาสมัครใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส,สงขลา,ปัตตานี,ยะลา และสตูล โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะมีคะแนนภายหลังการสอบเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 5 โดยเงื่อนไข ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องประจำอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยไม่มีการโอนย้ายออกนอกพื้นที่ สำหรับกรอบอัตรากำลังคนเพิ่มเติม ในสาขามนุษยศาสตร์,สาขาสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละมหาลัยในพื้นที่ก็จะมีอัตราความต้องการไม่เท่ากัน 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ