29 พ.ย. 2560
7,094 ครั้ง

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาภาคใต้ สั่งส่วนราชการใช้ยางพาราเพิ่ม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอ โดยจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก

 

โดยจะส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาครวมถึงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลักให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เช่นที่ จ.ภูเก็ต นอกจากนี้จะต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

 

พร้อมออกนโยบายแก้ปัญหายางพารา ด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในส่วนราชการให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลกับผลผลิตที่ออกมา

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FC3vK1Gn360

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ