26 ก.พ. 2561
19,073 ครั้ง

'ประวิตร' กำชับทหารทุกเหล่าทัพกวดขันวินัย รักษาภาพลักษณ์กองทัพไม่ให้เสื่อมเสีย

“ประวิตร” ย้ำในที่ประชุมสภากลาโหมให้เหล่าทัพกวดขันวินัยกำลังพลและรักษาภาพลักษณ์กองทัพไม่ให้เสื่อมเสีย พร้อมย้ำเดินหน้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเน้นต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในราชการและเชิงพาณิชย์
 
พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุหลัง การประชุมสภากลาโหมโดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า พลเอกประวิตร กำชับให้เหล่าทัพรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทหาร และกองทัพ โดยกวดขันกำลังพลทุกระดับอย่างใกล้ชิด ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ การแสดงออกในขณะที่สวมเครื่องแบบทั้งเป็นบุคคล และเป็นคณะ ด้วยความรอบคอบ ประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการที่ฝ่าฝืน กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่จะทำให้ภาพลักษณ์กองทัพเสื่อมเสียและย้ำว่ากองทัพจะไม่ปกป้องกำลังพลที่ประพฤติเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายเดือดร้อนกับสังคม
 
นอกจากนี้ยังยืนยันเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ 11 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ พิจารณานำศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมทหารต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถ รวมทั้งผลงานจากการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดไปสู่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ในอนาคตได้ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประเทศ ลดการพึ่งพาและประหยัดงบประมาณจากการจัดหาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
 
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยังย้ำถึงการเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ ด้านไซเบอร์ กระทรวงกลาโหม สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม โดยได้จัดทำแผนแม่บท ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ปี 2560-2564 และกำหนดให้ไซเบอร์ เป็นมิติของสงคราม ที่ต้องจัดเตรียมกำลังและใช้กำลัง เช่นเดียวกับมิติหนึ่งของการสงครามอื่นๆ
 
ที่ประชุมยังกำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ในการต้อนรับคณะผู้แทนโอไอซี หรือ OIC เยี่ยมชมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ เพื่อรับทราบความจริงถึงพัฒนาการของการแก้ปัญหาในพื้นที่
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ