03 พ.ค. 2561
3,744 ครั้ง

กสทช.เข้ม สั่งจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ต้องพาดบนเสาตามมาตรฐานการไฟฟ้า ถนนหลักห้ามพาดข้ามถนน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารระหว่างทาง ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สาวใหญ่วัย 40 ปี ถูกสายสื่อสารที่หย่อนลงมาบนถนนเหล่านาดี เขตเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวคอตกจากรถจักรยานยนต์เสียชีวิต
 
โดยการลงพื้นที่นี้เพื่อตรวจสอบสายที่ไม่ได้รับอนุญาตและสายที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อนำออกจากเสาและตรวจสอบระดับการพาดของสายสื่อสารว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. กำหนดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ขณะที่สายสื่อสารที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นสายของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งเป็นสายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช. แต่เกิดจากเหตุที่รถบรรทุกเกี่ยวสายขาดจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แต่เบื้องต้นบริษัท 3BB ได้เยียวยาผู้เสียหายแล้ว และจะติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ได้เรียกประชุมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อย้ำมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือประสบอันตรายจากสายสื่อสารที่พาด หรือพบเห็นสายสื่อสารพาดต่ำกว่ากำหนด สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ก็ได้ โดยเมื่อรับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. จะประสานงานกับผู้ประกอบการเจ้าของสายให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน หากไม่รีบแก้ไข กสทช.จะดำเนินการ เช่น ตัดสายสื่อสารที่ก่อให้เกิดอันตราย และลงโทษทางปกครองกับเจ้าของสายดังกล่าวด้วย
 
สำหรับมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. นั้น ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทุกรายจะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของสำนักงาน กสทช. โดยมาตรฐานการพาดสาย กรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนนต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสายข้ามถนนการพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจน เพื่อแสดงตน
 
“ผู้ประกอบการต้องส่งรายงานชี้แจงกลับมายัง กสทช. อีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุด เพื่อรายงานสถานการณ์ความเรียบร้อยในพื้นที่ และตรวจสอบว่ามีสายเคเบิลพาดต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่” นายฐากร กล่าว

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ