14 พ.ค. 2561
3,244 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2561

 

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระสัมพุทธพรรณี, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระราชาคณะถวายศีล จบแล้ว ทรงพระสุหร่าย ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธคันธารราษฏร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่มีพุทธานุภาพบันดาลให้ฝนตก ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย

 

โดยในปีนี้ กรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพันธุ์ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1 , ขาวดอกมะลิ 105 , กข 6 , กข 43, กข 57 , กข. 71 , และสังข์หยดพัทลุง รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 1 พัน 799 กิโลกรัม เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และจัดเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน บรรจุซองพลาสติกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพ

 

จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระธำมรงค์ กับพระแสงปฎัก แก่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาประจำปีนี้ แล้วทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม แก่เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กับนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน

 

พร้อมทั้งเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเข้าพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเช้าวันพรุ่งนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ เป็นการทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่จัดขึ้นก่อนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย ในการทำการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะข้าว อันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yo_9C9fn3co

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ