14 พ.ค. 2561
2,641 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ 20-28 ก.ค.

กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์จัดพร้อมจัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคมนี้

 

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จากการจัดอบรมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนา

 

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติราชสำนัก แนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแบบแผนปฏิบัติ สำหรับศาสนพิธีของทุกศาสนาให้ถูกต้องตามแบบโบราณราชประเพณี ทั้งการขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ น้ำสรงพระบรมธาตุเจดีย์ รอยพระพุทธบาท ผ้าพระกฐิน การจัดพิธีเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ

 

ซึ่งกรมการศาสนาได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และจัดส่งเข้าอบรมขั้นตอนต่างๆ ของ ศาสนพิธี และพิธีการกับสำนักพระราชวัง โดยข้าราชการที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ สามารถสอบถาม ได้ยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งจะเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และครู ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพิธีการต่างๆ

 

พร้อมกันนี้ยังได้เผยแพร่แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์ รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2561

 

โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานระดับจังหวัด และคณะสงฆ์คัดเลือกวัดที่เหมาะสม และมีความพร้อม จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ส่วนศาสนาอื่นๆ จะประสานงานกับผู้นำศาสนาจัดกิจกรรมในศาสนสถานต่างๆ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ZxWDAqawF3c

 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ