15 พ.ค. 2561
1,673 ครั้ง

ชงแก้วิกฤตปัญหาคนกับลิง สำรวจเกาะสร้างนิคมลิง อยู่ห่างมนุษย์

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เปิดเผยถึงรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต

 

พบปัญหาพิพาทระหว่างคนกับลิง รวมทั้งความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากลิงในปัจจุบัน ทั้งจากการที่ลิงทำร้ายร่างกายและแย่งชิงทรัพย์สิน หรือบุกเข้าไปยังบ้านเรือน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของเครื่องใช้ บางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่เคยอยู่อาศัยหรือทำมาค้าขาย ได้แผ่ขยายไปหลายพื้นที่มากกว่า 50 จังหวัด แต่ในพื้นที่ที่ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตและจำเป็นต้องแก้ไขทันทีมีอยู่ 12 จังหวัด ได้แก่ จ.ลพบุรี จ.กระบี่ จ.ชลบุรี จ.ตรัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ภูเก็ต จ.มุกดาหาร จ.สตูล จ.สระบุรี จ.อำนาจเจริญ และเขตบางขุนเทียน กทม.

 

ด้วยเหตุนี้จึงมียุทธศาสตร์บริหารจัดการลิง ยุทธศาสตร์บริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง และยุทธศาสตร์บูรณาการแก้ปัญหาลิง โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมัน การฟื้นฟูระบบนิเวศเดิมให้ลิงสามารถอยู่ได้ในถิ่นฐานเดิม การจัดทำฐานข้อมูลดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลิง รวมทั้งการนำองค์ความรู้ในการลดปัญหาและข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เช่น การให้อาหารลิงในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนิคมลิง เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับลิงบางส่วนที่จำเป็นต้องย้ายออกมาจากพื้นที่ โดยก่อนการโยกย้ายจะทำหมันและพิจารณาเกี่ยวกับสวัสดิภาพลิงอย่างรอบด้าน

 

ที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.สตูล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชลบุรี และจ.ภูเก็ต มีเกาะตามธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลชายฝั่งรวม 191 เกาะ ซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมของระบบนิเวศที่ลิงจะสามารถอยู่อาศัยได้โดยด่วน โดยพิจารณาทั้งในเรื่องของพืชอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งหากินทางทะเลและปัจจัยคุกคามการดำรงอยู่ของลิงอันเกิดจากมนุษย์และสัตว์ป่า

 

ซึ่งจ.ภูเก็ตได้ศึกษาเสร็จสิ้นไปแล้ว 5 เกาะ ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะมาลีหรือมะลิ เกาะแพ และเกาะทะนาน ส่วนที่ จ.สตูลก็สำรวจแล้วที่เกาะโกยใหญ่ โดยเกาะทุกแห่งที่ผ่านการสำรวจแล้วสามารถนำไปสร้างนิคมได้ ขณะที่ จ.ลพบุรี ซึ่งไม่มีพื้นที่เกาะก็ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง เขาสมโภชน์ และเขาเอราวัณ เพื่อสร้างเป็นนิคมลิง

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-Yu8D8GcfhI

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ