17 พ.ค. 2561
3,573 ครั้ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญายัน จีนยังไม่ได้เพิกถอนคำว่า 'จินเจิ่นโท' หรือ 'หมอนทอง' ในภาษาไทย

มากรณีจีนจดเครื่องหมายการค้าในชื่อ จินเจิ่นโท หรือ หมอนทอง ในภาษาไทย ซึ่งไทยได้ยื่นคัดค้าน และขอให้เพิกถอน  ล่าสุด ยังไม่มีการเพิกถอนชื่อดังกล่าว เนื่องจากการเพิกถอน ต้องมีผู้เสียหาย และต้องไปร้องต่อศาล
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ทางการจีนรับทราบเรื่องที่ไทยแสดงความกังวลการจดทะเบียนการค้าในชื่อหมอนทองแล้ว และจะช่วยป้องกันไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก แต่การเพิกถอนต้องดำเนินการผ่านกระบวนการร้องขอต่อศาล โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งขณะนี้สำนักงานทูตพาณิชย์ไทยในจีน ได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าสินค้าไทยที่ใช้คำว่า หมอนทอง ในจีน แต่ก็เตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง หรือทุเรียนอบแห้ง หากใช้คำว่า  จินเจิ่นโท เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์ หรือ ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์แบบเด่นชัด และส่งออกไปขายในจีน อาจเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องได้ 
 
 หากมีผู้ส่งออกหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบ หรือ เสียประโยชน์จากการจดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจีน ก็สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่างเต็มที่ 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ