23 พ.ค. 2561
1,872 ครั้ง

ยังไม่เลื่อนโรดแมป! ศาลรธน.วินิจฉัยร่างกม.ลูกว่าด้วยส.ว. ไม่ขัดรธน. ลุ้นผลฉบับส.ส.อีกเฮือก 30 พ.ค.นี้

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุเหตุเพราะเป็นแค่บทเฉพาะกาล ซึ่งมีผลบังคับแค่ช่วง 5 ปีแรกเท่านั้น
 
โดยประเด็นที่มีการพิจารณาในวันนี้คือการกำหนดให้แยกประเภทผู้สมัคร ส.ว.ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทอิสระกับประเภทผู้แทนองค์กร, การลดสัดส่วนสาขาอาชีพของผู้สมัคร จาก 20 กลุ่ม เหลือเพียง 10 กลุ่ม และการยกเลิกวิธีเลือกไขว้ระหว่างสาขาอาชีพ เปลี่ยนมาเป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน
 
ประเด็นทั้งหมดนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เป็นแค่บทเฉพาะกาลที่ใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น และยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ตุลาการศาล รธน.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ฉบับนี้ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี 2560
 
ผลที่ตามมาหลังจากนี้คือนายกรัฐมนตรีสามารถนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้เลย และทำให้ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้งต้นปีหน้า
 
ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ถูกยื่นมาให้ศาล รัฐธรรมนูญตีความด้วยนั้น วันนี้ที่ประชุมตุลาการได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 30 พ.ค. นี้ และกรณีที่พรรคการเมืองยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 นั้น วันนี้ที่ประชุมตุลาการได้อภิปรายถกเถียงกันยังไม่ได้ข้อยุติ และนัดอภิปรายกันต่อในการประชุมครั้งหน้า
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ