11 ก.ย. 2556
1,837 ครั้ง

ชะลอทูลเกล้าร่าง พ.ร.บ.งบฯ 57

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งผ่านมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า มี ส.ส.และ ส.ว.เข้ายื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ในมาตราที่ 27 ที่ว่าด้วยงบประมาณของศาลยุติธรรม และมาตรา 28 ที่ว่าด้วยงบประมาณของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ และมีมติร่วมกันว่า ควรจะต้องชะลอการนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมออกไปก่อน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ