31 พ.ค. 2561
1,586 ครั้ง

เปิด 41 รายชื่อเอี่ยว 'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ถูกแจ้งข้อหาหนัก ฝ่าฝืนชุมนุมทางการเมือง

จากกรณีที่ พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบแห่งชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกลุ่มบุคคลที่มาร่วมชุมนุมในคดีซึ่งมีพฤติการณ์ไม่อยู่ภายใต้การใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม 'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' มีแกนนำ 21 คน 
 
นอกจากนี้ยังได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยกระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3 / 2558 และถูกดำเนินคดี ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่,การชุมนุมขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ,ความผิดตามป.วิอาญามาตรา 215 มั่วสุมเกินกว่า 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวาย , ความผิดตามป.วิอาญามาตรา 216 เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมขัดขืนไม่เลิกการชุมนุม และ กระทำผิดพ.ร.บ.จราจร
 
นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ขณะปฎิบัติหน้าที่รวม 41 คน ประกอบด้วย
 
1.นางสาวสุนันทรัตน์ มุกตรี 
2 นาอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ 
3.นายโชคดี ร่มพฤกษ์ 
4.นายประนอม พูลทวี 
5.นายกรกช แสงเย็นพันธุ์ 
6.นายพันธุ์ศักดิ์ ศรีเทพ 
7.นายชเนศ ชาญโลหะ 
8.นางพรวลัย ทวีธนาณิชย์
9.นางจิดาภา ธนหัตถชัย
10.นายสมชาย ธนะโชติ
11.นายปัญญารัตน์ นันทภูตานนท์ 
12.นายวิรุฬห์ นันทภูตานนท์ 
13.นางพรนิภา งามบาง 
14.นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา (พ่อไผ่ดาวดิน) 
15.นางอิซะร์ เสาะหมาน 
16.นายอนุศักดิ์ แสงเพชร 
17.น.ส.นีรนุช เนียมทรัพย์ 
18.นางวาสนา เคนหล้า 
19.นายอ๊อด แอ่งมูล 
20.นางสิริเรือง แก้วสม 
21.นางมาลี เมืองไหว
22.นางเกษณีย์ ชื่นชม 
23.นายบริบูรณ์ เกรียงวรางกูร
24.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
25.นายชญานิน คงสง
26.นายพรชัย ประทีปเทียนทอง 
27.นายหนึ่ง เกตุสกุล
28.นางภัสสร บุญรีย์ 
29.นางมัทนา อัจจิมา 
30.น.ส.อลิสา บินดุส๊ะ 
31.นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ 
32.นายนันทพงศ์ ปานมาศ 
33.น.ส.วลี ญาณะหงษา 
34.นายมนัส แกล้ววิกย์กิจ 
35.นางยุภา แสงใส 
36.นายไพศาล จันปาน 
37.น.ส.วาสนา กองอุ่น 
38.นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตสดุดี 
39.นายวันชนะ จันทร์มณี 
40.นายสมนึก นาคขำพันธ์ 
41.นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล
 
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานชัดเจน ทั้งภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว พบว่ามีบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมหลายคนเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง แนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มศิลปินนักร้องคนเสื้อแดง แนวร่วมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) แกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับ แกนนำกลุ่มกทม.50 เขตดอนเมือง และแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆ อาทิจ.นนทบุรี,จ.ปทุมธานี,จ.สมุทรปราการ,จ.ระยอง,จ.ชลบุรี และจ.สระแก้ว เป็นต้น
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ