04 มิ.ย. 2561
21,176 ครั้ง

เตรียมรับมือ! ปภ. เตือนทั่วไทยฝนถล่มหนักบางพื้นที่ 4-12 มิ.ย.นี้ ชี้ได้รับอิทธิพลจากดีเปรสชัน

ปภ. รายงานสถานการณ์สาธารณภัย เตือน 4-12 มิถุนายน อาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จากอิทธิพลดีเปรสชั่นทะเลจีนใต้ ระบุบางพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรง
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จากการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม ปริมาณนํ้ากักเก็บและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 2561 อิทธิพลจากดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย จะมีกําลังแรงขึ้น อาจส่งผลให้ทั่วทุกภาค มีฝนตกและตกหนัก บางพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสม อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าไหลหลาก นํ้าล้นตลิ่ง รวมท้ังอาจมีคลื่นลมแรงในทะเลทั้งสองฝั่ง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และคลื่นลมแรง
 
ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนภัยประชาชนและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจึงให้จังหวัดในพื้นที่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 ดําเนินการ ดังนี้
 
1) แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข่าวสาร สภาพน้ําท่า สภาพอากาศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และ ปฏิบัติตามคําแนะนําจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง อาจทําให้มีปริมาณน้ําสะสม ทําให้เกิดสภาวะอุทกภัย น้ําท่วมฉับพลัน น้ําไหลหลาก เอ่อล้นตลิ่งและสภาวะคลื่นลมแรงให้แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นท่ี ให้การช่วยเหลือ ดูแลปฏิบัติตนและครอบครัว
 
2) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและประสานงานการเตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก และให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ