04 มิ.ย. 2561
1,785 ครั้ง

เอาจริง! อย.ลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลุยตรวจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดปทุมธานี พบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน ย้ำโรงงานทั่วประเทศ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ อย. จะเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบสถานที่ผลิตว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และขณะนี้ได้มอบหมายนโยบายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้มงวดลงพื้นที่ตรวจโรงงานเครื่องสำอางทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศรายใหม่จะต้องได้รับการตรวจสถานที่จาก อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่การอนุญาตจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ 
 
สำหรับการตรวจค้น บริษัท ปฐวิน จำกัด ย่านสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องสำอางหลายประเภท พบว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 ดังนั้นจึงขอให้โรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ อย. จะเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 
ด้าน นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ตรวจสอบสถานที่ผลิต โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ที่มีความเสี่ยงไปครบถ้วนแล้วและจะดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกว่า 1,000 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วก็นี่การทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์(Consultaion asians e -service) เว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult ถ้าตรวจพบ ในภายหลังว่าไม่ได้นำเข้าหรือผลิตตามที่จดแจ้งไว้ อย. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ