06 มิ.ย. 2561
1,387 ครั้ง

ศาล รธน.วินิจฉัยคำสั่ง คสช. 53/2560 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

การพิจารณาคำสั่ง คสช. ฉบับที่53/2560 ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้พรรคการเมือง

 

โดยวินิจฉัยครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ แยกออกเป็น 2 ประเด็น

 

ประเด็นแรก กรณีคำสั่ง คสช. ที่ไปแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ตามมาตรา140 กำหนดให้ สมาชิกพรรคซึ่งไม่ไปยืนยันความเป็นสมาชิกต่อพรรคการเมืองต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกนั้น ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก เห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 45 ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เสรีภาพบุคคลในการจัดตั้งพรรคการเมือง

 

เช่นเดียวกับ การแก้ไข มาตรา 141 วงเล็บ 5 ที่ คสช. กำหนดให้ ยกเลิกสาขาพรรคการเมือง ของพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมแต่ให้จัดตั้งสาขาใหม่หากไม่ดำเนินการพรรคต้องสิ้นสภาพนั้น ประเด็นนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในหลักการดียวกัน

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า ทั้ง 2ประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9jkSp9eTivM

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ