08 มิ.ย. 2561
4,384 ครั้ง

ทุจริตนม ร.ร.โผล่อีก! ร.ร.ไผทอุดมศึกษา งดให้เด็กดื่มนมชั่วคราว หลังพบไม่มีคุณภาพ

มีรายงานว่าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้ทำหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่องชี้แจงการงดดื่มนมโรงเรียนชั่วคราว ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ความว่า

 

ตามที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยนักเรียนจะได้รับสวัสดิการดื่มนมฟรี จากงบประมาณของกระทรวง โดยทางกระทรวงจะกำหนดชื่อโรงงาน/บริษัทที่ต้องส่งนมให้โรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน/บริษัท นอกโควตาชื่อที่กำหนดได้

 

แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่เราได้มานั้น ไม่เป็นไปตามคุณภาพของความปลอดภัย โดยที่ผ่านมาเราพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนมและได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ครั้งล่าสุดทางโรงเรียนพบว่ามีนมโรงเรียนหลายกล่องที่มีการแสดงรายการข้างกล่องว่ายังไม่หมดอายุ แต่สภาพทางกายภาพของนมขุ่นข้น เปลี่ยนไปจากสภาพนมตามปกติ ทำให้โรงเรียนเป็นกังวลอย่างมากถึงคุณภาพของนมในกล่องอื่นๆ เพราะการที่มองดูทางกายภาพว่าปกติ ไม่ได้หมายความว่านมนั้นจะปลอดภัย

 

โรงเรียนจึงเกรงว่าถ้าใหันักเรียนดื่มนมที่ส่งมาจากโรงงานดังกล่าวต่อไป อาจจะเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนอย่างมาก เพราะโรงเรียนตรวจสอบได้เพียงวันหมดอายุที่ระบุข้างกล่อง แต่ไม่สมารถตรวจสอบภายในกล่องได้ทุกอย่าง รวมถึงคุณภาพทางเคมีอื่นๆ ได้อีก ดังนั้นถ้าให้นักเรียนดื่มนมตามโครงการดังกล่าวต่อไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โรงเรียนจึงได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทางกระทรวงได้ทราบและหาทางแก้ไขให้กับโรงเรียน

 

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงของดการดื่มนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของกระทรวง (ในระหว่างนี้ โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองเตรียมนมมาให้นักเรียนได้จนกว่าโรงเรียนจะได้รับคำตอบและข้อตกลงที่ชัดเจนจากทางกระทรวง) จึงจะให้นักเรียนดื่มนมตามโครงการดังกล่าวต่อไป (กรณีถ้ามีการชดเชยนมจากกระทรวง ในระหว่างงดการดื่มนมดังกล่าว โรงเรียนจะจัดสรรคืนให้กับผู้ปกครองต่อไป)

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NM8ecVDE7cc

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ