13 มิ.ย. 2561
2,170 ครั้ง

ก.ทรัพย์ฯ หารือลดใช้ถุงพลาสติก สรุปหน่วยงานรัฐทยอยเลิกใช้ ขอห้างฯเพิ่มแรงจูงใจงดใช้ให้ลูกค้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่าวภาครัฐและเอกชนกว่า 50 หน่วยงาน หารือแนวทางรณรงค์ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว เตรียมเดินหน้าเลิกใช้ถุงพลาสติกในหน่วยงานภาครัฐบางแห่งที่มีความพร้อม ขณะหน่วยงานเครื่อข่ายอื่นๆ จะทยอยลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง
 
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการพลาสติก และองค์กรส่วนท้องถิ่น มากกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อวางแนวทางปฏิบัติการเลิกและลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ต่างๆ 
 
หลังการหารือร่วมกันนานกว่า 3 ชั่วโมง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ข้อสรุปในวันนี้หลายหน่วยงานเห็นตรงกันว่าควรเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมกับเอกชนเลิกถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ขณะนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่เหมาะสม อย่างเช่นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ จะร่วมกันเลิกใช้ถุงพลาสติก เช่นเดียวกันสวนสัตว์ 7 แห่ง จะทยอยเลิกใช้ถุงพลาสติกเช่นกัน หากหน่วยงานใดยังไม่สามารถเลิกใช้ได้ ก็จะพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด
 
ส่วนความร่วมมือกับภาคเอกชน ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือทุกห้างสรรพสินค้า รณรงค์ลดการใช้ถุงหลาสติกหูหิ้ว อาจใช้การเพิ่มแต้มหรือการให้รางวัลกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ล่าสุดขณะนี้ภาคเอกชนหลายแห่ง พยายามนำเสนอนวัตกรรมมาทดแทนพลาสติก แต่ยังมีราคาสูงจึงยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย และส่วนท้องถิ่นจะพยายามผลักดันลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง อย่างเช่นในตลาดสด
 
สำหรับการแก้ปัญหาขยะลงทะเล ภายในสิ้นเดือนนี้จะเห็นการติดตั้งเครื่องกั้นขยะพลาสกติกก่อนลงสู่ทะเล บางส่วนที่หลุกลอยออกไปได้ จะจัดเรือจัดเก็บขยะพลาสติก เพื่อให้กระทบกับระบบนิเวศน้อยที่สุด
 
อีกปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ วันนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดี ล่าสุดต้องยอมรับว่ากฎหมายในขณะนี้ ยังไม่พอ จะเข้าไปควบคุม ตรวจค้นหรือปิดบริษัทที่นำเข้าได้ทันที แต่ขณะนี้ได้เสนอให้คณะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะที่ 5 เพื่อหามาตรการควบคุมดูแล ว่าขยะพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เราจะจัดการอย่างไรให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ส่วนที่เข้ามาแล้วหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็ดำเนินการตามกฎหมายที่มี ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมควบคุมมลพิษ ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบสารอันตราย และแจ้งความดำเนินคดีตามหน้าที่
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังระบุว่า สุดท้ายการลดถุงพลาสติกหูหิ้ว ถือเป็นหน้าที่ทุกคน ถ้าทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกคนละ 1 ถุง ก็จะลดขยะพลาสติกลงได้ครึ่งหนึ่ง เพราะข้อมูลโดยเฉลี่ยพบว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกวันละ 2 ใบต่อคน ถ้าคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกต่อวันคนละ 1 ใบ จะลดขยะพลาสติกได้ประมาณหมื่นล้านใบ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ