17 มิ.ย. 2561
1,411 ครั้ง

นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่ยังศรัทธาพระสงฆ์เท่าเดิมแม้มีข่าวทุจริต แต่หนุนปฏิรูปองค์กรสงฆ์

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน”  พบว่าร้อยละ 46.40 ระบุว่า การบริหารจัดการเงินในองค์กรพระสงฆ์ไม่ค่อยมีความ ร้อยละ 24.40 ระบุว่าไม่มีความโปร่งใสเลย ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ค่อนข้างมีความโปร่งใส 
 
 
เมื่อถามถึงการปฏิรูปองค์กรพระสงฆ์พบว่าร้อยละ 85.28 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 12.96 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
 
เมื่อถามถึงความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ จากกระแสข่าวการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์ พบว่าร้อยละ 63.36 ระบุว่ามีความศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์เท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 35.52 ระบุว่า มีความศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/BRBHdkAzB08
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ