21 มิ.ย. 2561
1,147 ครั้ง

แฉสถิติปี 59 ไทยมีขยะอุตสาหกรรมมากถึง 37 ล้านตัน แต่กำจัดขยะที่อันตรายได้แค่ 40%

มูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 7 จังหวัด ร่วมแถลงข่าวเปิดปูมกรณีการนำเข้าขยะพิษ
 
นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศกล่าวว่า ไทยมีการนำเข้าขยะของเสียเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะพลาสติก ขยะเคมี และขยะอันตรายอื่นๆ อีกทั้งยังประสบปัญหาอย่างหนักในการจัดการ 
 
จากรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ระบุว่า ปี 2559 ไทยมีขยะอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทสูงถึง 37.4 ล้านตันต่อปี ขณะที่ความสามารถในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมทั่วไปทำได้เพียงร้อยละ 44 และขยะอุตสาหกรรมอันตรายจำกัดได้เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาขยะอุตสาหกรรมของไทยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น
 
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ปริมาณขยะของเสียนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากหลายปัจจัยอย่างเช่น การที่รัฐบาลทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศ มีผลทำให้การนำเข้าของเสียหรือขยะประเภทต่างๆได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า การนำเข้าของเสียจึงมีราคาถูก ต้นทุนการนำเข้าต่ำ ในส่วนของธุรกิจการคัดแยกแปรรูปต่างๆก็ทำกำไรสูงแก่ผู้ประกอบการ เพราะไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมของไทยและการบังคบใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
อีกทั้งยังพบด้วยว่า ข้อกฎหมายที่ออกมาบางฉบับยังเป็นการเอื้อให้เกิดความสะดวกต่อการประกอบกิจการหรือจัดตั้งโรงงานที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมจัดการของเสีย เห็นได้จากจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จีนที่เดิมเป็นประเทศปลายทางนำเข้าขยะมีมาตรการห้ามนำเข้าขยะของเสีย ทำให้หลายประเทศจึงเริ่มหันมายังประเทศไทยแทน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ