25 มิ.ย. 2561
2,139 ครั้ง

หลายฝ่ายแสดงความเห็น ปมเซ็ตซีโร่มหาเถรสมาคม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. รับหลักการให้มีการจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

 

ในประเด็นเกี่ยวกับมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะองค์กรปกครองคณะสงฆ์นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติ ครม.วันที่ 4 เม.ย. 60 ประกอบกับมติครม.วันที่ 19 มิ.ย. ดังกล่าว โดยจะเปิดรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2561

 

ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายมุม ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรวบรวมเพื่อเสนอให้ ครม.และสนช.พิจารณาต่อไป

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ :  https://youtu.be/lTgWHEu-1R8

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ