28 ก.พ. 2557
2,083 ครั้ง

ธ.ก.ส.พิจารณาตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา

 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยกำหนด 3 แนวทาง เชิญชวนประชาชนและนิติบุคคลส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ