11 ต.ค. 2561
11,090 ครั้ง

เจ้าของบ้านโอด ซื้อบ้านจัดสรรย่านปทุมฯราคาหลายล้าน เพิ่งมารู้เป็นที่ดินธรณีสงฆ์

ผู้เสียหายร้องเรียนซื้อหมู่บ้านจัดสรร ย่านคลองหลวง ปทุมธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรราชธานี แต่ต่อมามีการเปิดเผยว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ จึงได้รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง เป็นหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ได้รับและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องการของสมาชิกผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 48 รายซึ่งมีเอกสารพร้อม รวมเป็นเงินจำนวน 277 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้กรมที่ดินได้พิจารณาตัดสินว่าจะได้รับค่าสินไหนหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะตัดสินภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2561

 

โดยตัวแทนผู้เสียหายระบุ อยากขอความชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบโดยตรงเลย เนื่องจากได้ขายทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นบ้าน 2 หลัง เพื่อที่จะมาซื้อในที่ที่ไม่สามารถเป็นของเราได้ ความรู้สึกที่ทราบข่าวครั้งแรกเหมือนล้มทั้งยืน เราทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะมาซื้อบ้านที่กลายเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยไม่สามารถครอบครองได้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจพวกเราชาวบ้าน จะชดเชยหรือเยียวยาอย่างไร ให้เกิดความชัดเจน ทุกวันนี้ทำงานหาเก็บเงินจ่ายค่างวดบ้านในแต่ละเดือนก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้จะได้เป็นของเรา 100 เปอร์เซ็นต์หรือเปล่า หากเราเช่าบ้านอยู่ก็คงดีกว่านี้

 

ทางด้าน ร้อยโทโรมรัน ศรีวงษ์ชัย ผู้รับมอบอำนาจและผู้เสียหายกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินหมู่บ้านราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องการร้องเรียนกรณีปัญหาพื้นที่ธรณีสงฆ์มีความคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาทางชาวบ้านได้ไปยืนเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจ้งความประสงค์ที่แท้จริงให้กับสำนักงานที่ดินคลองหลวง

 

โดยมีนายรชต จันทร์ทอง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง เป็นผู้รับเอกสารหลักฐานของชาวบ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นทางกรมที่ดินได้มีหนังสือมาถึงตนเอง ว่าการพิจารณาค่าสินไหมที่ชาวบ้านได้เรียกร้องไปนั้น จะสิ้นสุดการพิจารณาภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านจะได้รับค่าสินไหมหรือไม่ หากได้รับจะได้รับเต็มจำนวนหรือไม่หรือรับเท่าไร หากไม่ได้รับจะมีกระบวนการช่วยเหลืออย่างไรต่อไป โดยทางกรมที่ดินจะมีหนังสือแจ้งมาที่ชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง

 

ระหว่างที่ชาวบ้านได้ดำเนินเรื่องร้องเรียนเรียกร้องค่าสินไหนนั้น ได้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง ซึ่งความเดือดร้อนที่ชัดเจนที่สุดคือเราไม่สามารถที่จะดำเนินการทางธุรกรรมกับสถาบันการเงินได้เลย แม้ว่าโฉนดที่ดินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วก็ตาม หมดภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแล้ว แต่เมื่อเราต้องการเงินจำนวนหนึ่งที่จะไปลงทุน ไม่สามารถที่จะเอาโฉนดไปจำนองกับสถาบันการเงินได้เลยแม้แต่นิดเดียว แต่ภายในหมู่บ้านได้มีการประการซื้อขายกันตามปกติ

 

แม้แต่สำนักงานที่ดินคลองหลวงยังบอกอีกว่า สามารถที่จะซื้อขายถ่ายโอนโฉนดกันได้ แม้เราซึ่งเป็นชาวบ้านจะทักท้วงไปแล้วว่าที่ดินนี้ยังมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินธรณีสงฆ์ ควรจะสลักหลังโฉนดให้ทราบว่าที่ดินบริเวณนี้อยู่ในระหว่างข้อพิพาทธรณีสงฆ์ จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนและจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีก

 

ต่อมานายรชต จันทร์ทอง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า คดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาล ส่วนที่ดินของหมู่บ้านราชธานีเนื่องจากผู้ซื้อได้ซื้อมาจากผู้จัดการมรดกแล้วนำมาจัดสรร จากนั้นนำออกมาขายให้ชาวบ้าน ส่วนข้อพิพาทเรื่องหมู่บ้านราชธานีเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย ในปัจจุบันที่ดินดังกล่าวยังอยู่ในชั้นศาล ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ให้เพิกถอน เพราะฉนั้นที่ดินดังกล่าวยังมีสภาพเป็นเจ้าของของที่ดินเองตามปกติ

 

ที่ดินพื้นที่นี้ยังสามารถทำนิติธรรมตามกฎหมายได้อย่างปกติ ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านเข้ามาทำนิติธรรมได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้แนะนำให้ชาวบ้านได้ทราบว่าที่ดินพื้นที่ยังมีปัญหาทางข้อกฎหมายอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้าใจ จึงมีชาวบ้านที่ตกลงทำนิติกรรมกันไป แต่มีบางส่วนที่มีความลังเล ปัจจุบันมีชาวบ้านเข้ามาทำนิติธรรมในส่วนนี้น้อย

 

ส่วนการนำที่ดินไปจดจำนองกับสถาบันการเงินนั้น สามารถทำได้ปกติ แต่สถาบันการเงินจะรับจำนองหรือไม่อยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่นความเชื่อมั่นในที่ดิน หรือความเชื่อมั่นในตัวของผู้จำนองเอง ที่จะเป็นหลักประกันก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน จะพิจารณา สาเหตุที่สถาบันการเงินปฏิเสธที่จะรับจำนองอาจจะขึ้นอยู่กับที่ดินยังเป็นคดีความอยู่ในปัจจุบัน ส่วนคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นกรมที่ดินจะมาพิจารณากันว่าจะต้องเพิกถอนหรือไม่

 

เบื้องต้นมีชาวบ้านหลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ดินธรณสงฆ์ ได้ขอให้รัฐช่วยเหลือชดเชยเยียวยา ซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน และจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมารวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมตรวจสอบว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ หากชดเชยจะได้รับเป็นจำนวนเงินเท่าไร ซึ่งคณะกรรมกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาและจะสิ้นสุดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561

 

อยากฝากถึงชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนจากที่ดินดังกล่าวว่าขระนี้ทุกภาคส่วนกำลังทำงานและหาวิธีแก้ปัญหา เยียวยาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งทุกภาคส่วนมีความตระหนักว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาต้องมีกฎหมายรองรับ เป็นไปตามหลักขั้นตอนของกฎหมาย

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ