03 ธ.ค. 2561
29,536 ครั้ง

เปิดปฏิทิน รัฐโอนเงินเข้าบัตรคนจน ไว้ฉลองปีใหม่คนละ 500 บาท ช่วง 8-10 ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ ได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

มาตรการ เงื่อนไข จำนวนเงิน วันที่เงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money

1. ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน กรณีใช้เกินวงเงิน ที่กำหนดต้องรับภาระจ่ายเงินเองทั้งจำนวน

– ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

– วันที่ 18 ของเดือน (เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 กุมภาพันธ์ 2562)

– ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

– กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดต้องรับภาระจ่ายเงินเองทั้งจำนวน

– ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

 

2. ค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

– จ่ายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 500 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)

– 8 – 10 ธันวาคม 2561

– สำหรับผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯ เริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

3. ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล

– ผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

– 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)

– วันที่ 21 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 21 ธันวาคม 2561

– สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯ เริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

4. ค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

– ผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 และแจ้งข้อมูลไว้กับหน่วยลงทะเบียนว่ามีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย

– 400 บาท/คน/เดือน

– วันที่ 12 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 12 ธันวาคม 2561

– สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไทยนิยมฯ เริ่มจ่าย 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/7Z8kqjuYEOM

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ