04 ธ.ค. 2561
1,506 ครั้ง

รณรงค์งดรับถุงพลาสติก วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค.

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ วันที่ 4 ธ.ค. เป็นสิ่งแวดล้อมไทย ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ จะมีการรณรงค์งดแจกถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ เนื่องจากพลาสติก ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศน์ ทางทะเล

 

โดยข้อมูลจากปี 2560 พบว่า มีถุงพลาสติก 2 แสนล้านใบ ถูกทิ้งในทะเล หรือฝังกลบบนพื้นดิน หากปล่อยให้มีถุงพลาสติกมากขึ้น จะส่งผลต่อแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือมหาสมุทร

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

No need to fret if you din't get a plastic bag today.

fret(v.) เครียด,กังวล อ่านว่า เฟร็ท

We've got to preserve the world's oceans.

preserve(v.) สงวน,อนุรักษ์,รักษา อ่านว่า ผริเซ่อร์ฝ

If you can't reuse it,refuse it ถ้านำมาใช้ใหม่ไม่ได้ก็ปฎิเสธมันซะ

reuse (v.) นำมาใช้ใหม่ อ่านว่า รียูซฺ

refuse (v.) ปฎิเสธ อ่านว่า รีฟิ่วซฺ

That's a lot of plastic

Let's start today! เริ่มวันนี้

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HBBAvibs8uM

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ