26 ธ.ค. 2561
12,775 ครั้ง

โพล ธกส.เผยเกษตรกรไทยมีความสุขสูงสุด ราคาผลผลิตดี โดยเฉพาะผลไม้ภาคตะวันออก

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.สำรวจความคิดเห็น ของเกษตรกรจากทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ "ระดับความสุขของเกษตรกรไทย" พบว่า ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยในปี 2561อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 82.57 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึ้น 2.37% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 

อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจภาคเกษตรมีการขยายตัวสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลไม้ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัว 6.1% ในไตรมาสที่ 2/2561 จากเดิมที่ขยายตัวติดลบ 2.1% ในไตรมาสที่ 1/2561

 

ทั้งนี้เกษตรกรทุกภาคมีความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด (Very Happy) โดยเกษตรกรภาคตะวันออกมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขสูงที่สุด 84.99% เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หลักในการปลูกผลไม้ โดยราคาผลไม้ในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นมากจากความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ

 

รองลงมา คือ เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนล่าง 84.44% และ 84.29% ตามลำดับ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการปลูก มันสำปะหลัง เนื่องจากราคามันสำปะหลังได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขน้อยที่สุด 79.55% เมื่อเทียบกับเกษตรกรในภาคอื่น

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IRlsHK8a66g

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ