25 ม.ค. 2562
1,535 ครั้ง

สธ. พร้อมลงพื้นที่จุดเสี่ยงฝุ่นจิ๋ว แนะประชาชนรับมือ สถานการณ์มลพิษทางอากาศ

กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดทำแผนดูแลสุขภาพ พร้อมลงพื้นที่แนะนำการรับมือฝุ่นละออง ขณะที่ค่าฝุ่นละออง PM2.5วันนี้มีเกินค่ามาตรฐาน อยู่24 พื้นที่
 
(25 ม.ค. 62) กระทรวงสาธารณสุขประชุมหารือมาตรการเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มีการเรียกประชุม 8 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในการประชุม -โดยตั้งแต่ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 จังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสูงสุด 103 มคก./ลบ.ม. คือที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 และจังหวัดที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุด 29 วัน คือจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลพระประแดง
 
ซึ่งมาตรการแนวทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครจัดทำแนวทางดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับผลกระทบสุขภาพจากมลพิษปี 2562 ศึกษาข้อมูลจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และจัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักเรื่องฝุ่นการป้องกันตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 
 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยขณะนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายังไม่ถือว่าแตกต่างกันมากนัก แต่ขอแนะนำให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง รวมุึงประชาชนทั่วไปให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหากต้องอยู่ภายนอก -ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง วันที่ 25 มกราคม 2562 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 7 มคก./ลบ.ม. โดยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ที่ 50 มคก./ลบ.ม. 24 พื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 16 สถานีวัดคุณภาพอากาศ และพื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี / ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศยังลอยตัวได้ดี แต่มีลมพัดแรงขึ้น ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ