10 เม.ย. 2562
1,535 ครั้ง

ครม.ยกแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู เป็นวาระแห่งชาติ หลังแพร่ระบาด 17 ประเทศ

ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีการระบาดทั้งสิ้น 17 ประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลก แบ่งเป็นทวีปยุโรป 10 ประเทศ, ทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ และทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ซึ่งสำหรับทวีปเอเชีย ประเทศที่มีการระบาด ได้แก่ จีน, มองโกเลีย และเวียดนาม

 

ทั้งนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากปัจจัยหลายประการ เช่น การลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกรติดตัวนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดเข้ามาในประเทศไทย, มีการลักลอบนำผลิตภัณฑ์สุกรและซากสุกรผ่านช่องทางนำเข้าชายแดน

 

มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนของไวรัสจากตัวเกษตรกรหรือสัตวแพทย์ที่ไปดูงานในประเทศที่มีการระบาดของโรค, มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งออกสุกรและอาหารสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน    

 

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีความจำเป็นให้ ครม.อนุมัติแผนนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

 

รวมถึงป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรกว่า 100,000 ล้านบาท และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อของโรคระบาดร้ายแรงของภาคปศุสัตว์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MFN0zaj6ouQ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ