15 เม.ย. 2562
1,025 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัล ผู้ชนะการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ประจำปี 2561

วานนี้(14 เม.ย.) เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทรงวางพานพุ่ม พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในการนี้ นายเปาซี หะมะ ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 12 คน โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายมูฮำมัด หะยีมูซอ และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวรัตนา สะหะมาน 
 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ต่อเนื่องทุกปี ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงต่อพระมหาคัมภีร์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกัน และพี่น้องต่างศาสนิก 
 
ในการนี้รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ขอดูอาร์ และขอพรจากพระเจ้า ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประทับยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรี 
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรงานศิลปาชีพ ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส ที่นำผลงานศิลปาชีพ 3 กลุ่มมาจัดแสดง ได้แก่ กลุ่มแปรรูปกระจูด บ้านทอนอามาน, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา พระตำหนักษิณราชนิเวศน์ และจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรอตันบาตู และกลุ่มเรือกอและจำลอง บ้านทอน 
 
รวมถึงนิทรรศการ การดำเนินงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำในทะเล ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากกพระราชดำริจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ประเภทของใช้ ของที่ระลึก และอาหารพื้นเมือง เช่น กระเป๋าย่านลิเภา, งานแกะสลักไม้ เป็นของใช้และของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ขนมลา และข้าวเกรียบปลา เป็นต้น 
 
เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์ 904 ที่มีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าด้านสาธารณสุข จากกองแพทย์หลวง และจากโรงพยาบาลปัตตานีที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค ด้านศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ กุมารแพทย์ รวมถึงบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีราษฎรที่เจ็บป่วยไปขอรับบริการ จำนวน 248 คน ตรวจรักษาด้านสายตา 185 คน และยังมีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เก่า จำนวน 4 คน ที่ไปติดตามผลการรักษา และมีผู้เจ็บป่วย จำนวน 6 คน อาทิ โรคเพดานโหว่, โรคหลอดน้ำเหลืองอุดตัน และโรคลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง 
 
แล้วทรงเยี่ยมราษฎรทั่วไป รวมถึงสมาชิกจิตอาสา และสมาชิกศิลปาชพแผนกปักผ้า จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดสำเภาเชย อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสร็จอย่างทั่วถึง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารเลี้ยงแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน และราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างทั่วถึงด้วย 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ