18 เม.ย. 2562
5,611 ครั้ง

เยาวชนไทยจากบ้านอุเบกขาสร้างชื่อชนะรางวัลระดับโลก จากโครงการ 'เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม' ของยูนิเซฟ

กลุ่มเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา สร้างชื่อเสียงโดยคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ซึ่งจัดโดยองค์การยูนิเซฟ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้นำเสนอไอเดียสร้างสรร แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขา

เยาวชนไทยกลุ่มนีมีชื่อกลุ่มว่า 'Fantastic Four' ชนะใจกรรมการจากไอเดียการสร้างเว็บไซต์ “Change to Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส” ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในหมู่เยาวชนที่เคยกระทำผิดโดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นแพลตฟอร์มระหว่างผู้ประกอบการและเยาวชนที่กระทำผิด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาถึงศักยภาพ และความตั้งใจจริงของเยาวชนผู้กระทำผิดในการกลับตัวเป็นคนดีในสังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่

Fantastic Four ประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่นายชลชาติ พานทอง นายพิชิต ชัยนวนทอง นายภานุวัฒน์ แซ่ฉี และนายอัครพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโดยมีครูผู้ดูแลคือ นางเพชรดารินทร์ ชูพรธีระไชย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จ. นครปฐมโดยเป็น 1 ใน 5 ทีมผู้ชนะจาก 32 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจากทั้งหมด 16 ประเทศ
 
ทั้งนี้แต่ละทีมที่ชนะจะได้รับเงินทุนราว 640,000 บาท (US$ 20,000) เพื่อนำไอเดียไปขยายผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอีก4 ทีมชนะเลิศได้แก่ กลุ่มเยาวชนจากนอร์ทมาซิโดเนีย ซึ่งนำเสนอไอเดียด้านสื่อสารเพื่อยุติการกลั่นแกล้ง กลุ่มเยาวชนจากซิมบับเว ซึ่งต้องการนำการศึกษาไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล กลุ่มเยาวชนจากซูดาน จากไอเดียการสร้างรายได้ให้กับผู้อพยพย้ายถิ่น และกลุ่มเยาวชนจากปากีสถานที่ต้องการส่งเสริมสุขอนามัยช่วงการมีประจำเดือนสำหรับเด็กและผู้หญิงที่ขาดโอกาศ

การแข่งขันครั้งนีมีเยาวชนหลายพันคนจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Generation Unlimited เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ซึ่งเปิดตัวระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายนปี 2561โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทั่วโลก โครงาร Gen-U ถือเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกนำเสนอไอเดีย และร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญ เพื่อให้เยาวชนทุกคนทั่วโลกได้เข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน

วิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=w9S6bB2FIrs#action=share
ข้อมูลโครงการ https://www.generationunlimited.org/news-and-stories/meet-five-global-winners-youth-challenge

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ