01 มิ.ย. 2562
965 ครั้ง

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร - ประธานวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
 
นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
 
พร้อมกันนี้ ได้มีประกาศแต่งตั้งประธาน และรองประธานวุฒิสภา ดังนี้
 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา 
พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
 
 
 
 
 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/PGAx-I4-85o
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ