13 ก.ย. 2556
2,737 ครั้ง

รมว. เกษตรฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเฉพาะผู้มีเอกสารสิทธิ์

รมว. เกษตรฯ อนุมัติช่วยเหลือชาวสวนยางเฉพาะผู้มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนชาวสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ให้กรมป่าไม้รับไปพิจารณา 

 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในการใช้พื้นที่ปลูกยางพารา เห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเป็นค่าการผลิต 2,520 บาทต่อ/ไร่ เฉพาะผู้ที่มีเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องตามกฏหมาย ตามที่กรมป่าไม้รับรอง 47 รายการ รวมถึงเกษตรกรที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ แต่ต้องมีหนังสือรับรองจึงจะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือได้ 

 

โดยล่าสุดมีเกษตรกรมาลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วประมาณ 1 แสนราย จากเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 9 แสนราย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบเอกสารที่ดินอย่างละเอียด จึงจะสามารถรับเงินชดเชยได้ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 -2 เดือน หลังจากนั้นจะทำการโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ให้แก่เกษตรกรต่อไป

 

 

ส่วนกรณีเกษตรกรที่เข้าไปใช้พื้นที่เขตป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบื้องต้นตรวจสอบ พบกว่า 4.4 ล้านไร่ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลให้กับกรมป่าไม้ เพื่อตรวจสอบว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ