30 มิ.ย. 2562
1,110 ครั้ง

‘จุรินทร์’ มั่นใจ รัฐบาลมีเสถียรภาพ เดินหน้าได้ เตรียมลงพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วไทย

วันที่ 30 มิ.ย. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสรุปผลการสัมมนา ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ว่า เป็นไปเพื่อให้ทุกคนรับรู้ยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย 3 กลไกหลัก คือ กลไกของรัฐมนตรีสังกัดพรรค กลไกของ ส.ส.พรรค และ กลไกของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งรวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วย 
 
ทั้งนี้ ยืนยันว่า พรรคมีความเป็นเอกภาพ ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งการจัดสัมมนา 3 วัน 2 คืน ที่ผ่านมานี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์รวมกันเป็นหนึ่งสามารถทำงานด้วยกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์
 
ซึ่งหลังรัฐมนตรี ของพรรคเข้าทำหน้าที่ จะมีการประชุมรัฐมนตรีสังกัดพรรคทุกเย็นวันจันทร์ เพื่อตรวจการบ้านซักซ้อมความเข้าใจก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร และ พรรคประชาธิปัตย์จะเดินสายลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและสินค้าเกษตร 
 
โดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปพบกลุ่มสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ส่งออกมันสำปะหลัง จาก 45 จังหวัดที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
ทั้งนี้ยอมรับว่า รัฐบาลชุดนี้จะไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูน เพราะ ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เพียงแต่ยังไม่ลงไปไม่ถึงเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรัฐบาลจุดใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะ เกษตรกร ชาวประมง และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนเศรษฐกิจภาพรวม เชื่อว่าประชาชนอยากเห็นความชัดเจนของนโยบายในการแก้ปัญหา 
 
ส่วนปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลที่ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน จะสามารถบริหารงานได้ราบรื่นหรือไม่นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มองว่า เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรค ที่ต้องไปบริหารจัดการ แต่เชื่อว่าเสถียรภาพของรัฐบาลยังเดินหน้าได้ เพราะ ปัจจัยเรื่องเสถียรภาพมี 2 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ต้องมีเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งภาพรวมตอนนี้ ตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว และปัจจัยเชิงคุณภาพ สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเลข ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หากประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีความมั่นคงได้ ซึ่งทุกอย่างต้องรอพิสูจน์การทำงานหลังเข้าทำหน้าที่ 
 
นอกจากนี้ ในระบบรัฐสภาก็มีการตรวจสอบถ่วงดุลอยู่แล้ว ฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจน แต่ฝ่ายค้านทำได้ตลอดทั้งในระบอบรัฐสภา และ นอกสมัยประชุม 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ