15 ก.ค. 2562
983 ครั้ง

7 พรรคฝ่ายค้าน ลงพื้นที่ฟังปัญหาประชาชน ประกาศเสนอแบนพาราควอต

7 พรรคฝ่ายค้าน นำโดย นายทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานผู้ประสานงาน 7 พรรค เดินทางฟังปัญหาและพบประชาชนในประเด็น สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ที่มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai) จ.นนทบุรี
 
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เรียกร้องให้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำปัญหาสารเคมีปราบสัตว์ตรูพืชตกค้างไปเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้มีการแบนหรือ ยกเลิกสารเคมี ไกลโคเซต และ พาราควอต ที่กำลังเป็นปัญหา ทั้งต่อ ผู้บริโภค เกษตรกร และ การส่งออก ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้สารเคมีกว่า 280 รายการ ใช้สารเคมีมากเป็นอันดับ6 ของโลก มีการนำเข้าสารเคมีไกลโฟเซตมากที่สุด 59.85ล้านกิโลกรัม ต่อปี รองลงมาคือ พาราควอต ทั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แบนไปแล้ว แต่ไทยยังใช้อยู่
 
และการตรวจสอบสารตกค้างของหน่วยงานรัฐทำได้แต่ 11% เท่านั้น และจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าสารเคมีตกค้างอยู่ในหล่วงโซ่อาหาร ครบวงจร มีการพบสารเคมีปราบสัตรูพืช พาราควอตในอุจาระของเด็กทารกแรกเกิด 54.74% และ 42.42% พบสารเคมีในเลือด ของเกษตรกรในระดับเสี่ยง และพบสารเคมีพาราควอต ตกค้างในพืชผักผลไม้ มากถึง 50% จากการสุ่มตรวจ จึงเรียกร้องให้ยกเลิกสารเคมี สร้างระบบเตือนภัย และสร้างทางเลือกให้ชาวบ้าน ไม่ใช่ยกเลิกแต่ไม่มีทางเลือก
 
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าเตรียมนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังมีการญัติให้สภาตั้งกรรมาธิการ แก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยเตรียมเชิญ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai PAN มาร่วมเป็นกรรมาธิการ พร้อมจะนำคลิปภาพจากสื่อมวลชน ที่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในที่ราบสูง และเมื่อฝนตกเกิดปัญหาชะล้างยาฆ่าหญ้าลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบปลาในน้ำ พบสารเคมี นอกจากนี้ยังมีกรณี ที่ข่าว3มิติ ช่อง3 พบ สารเคมีเหล่านี้ในน้ำประปา จึงจะนำมาอภิปรายในที่ปรชุมสภา เพราะจำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งหาทางแก้ไข เพราพ 5ปีที่ผ่านมา องค์กร NGO ต่อสู้มาอย่างโดดเดี่ยว
และปัญหาสำคัญตอนนี้คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเฉลี่ยชั่วโมงละ 9 คน
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2EfpaOP-iLg
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ