04 เม.ย. 2557
4,041 ครั้ง

ในหลวง เสด็จฯเขื่อนแก่งกระจาน ประทับแพขนานยนต์ ทอดพระเนตรระดับน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เขื่อนแก่งกระจาน ประทับแพขนานยนต์ ทอดพระเนตร ระดับน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ