07 ก.ย. 2562
8,677 ครั้ง

คนกรุงเตรียมเฮ 'Grab' จะถูกกฎหมายแล้ว คาดภายใน มี.ค.63

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การดำเนินการ ทั้งคนขับและรถ รวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อกฎหมาย ในการดำเนินการให้รถส่วนยนต์บุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) หรือบริการแกร็บ (Grab) ให้สามารถเข้ามาบริการเป็นรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันได้ถูกต้องตามกฎหมายได้
 
โดยต้องสรุปหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ย. ก่อนส่งเรื่องไปให้กรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนเสนอกลับมากระทรวงคมนาคมภายในเดือน ต.ค. จากนั้นจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ช่วงสิ้นปี 62 และเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายส่งกลับมายังกระทรวง เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงคาดว่าจะมีผล บังคับใช้ภายในเดือน มี.ค.63
 
นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางบกจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ ตามกรอบที่คณะทำงานชุดนี้ได้กำหนด ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขับขี่ ขึ้นทะเบียนประวัติ ว่าหากจะมาดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นจะต้องรวมกลุ่มมาในนามนิติบุคคล ผู้ขับขี่ต้องถือสัญชาติไทย ระบบในการดำเนินการจะต้องมีขั้นตอนการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับประเทศไทย
 
รวมถึงจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของรถที่จะมาให้บริการ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถมอเตอร์รับจ้าง รวมถึงกำหนดลักษณะ สัญลักษณ์ ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า รถดังกล่าวเป็นรถที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น และรถดังกล่าวจะต้องไม่วิ่งรอ-รับ ผู้โดยสารตามท้องถนน จะต้องรอเรียกผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
 
 
 
 
 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/9hi7GtUGbLc
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ